Ako vybrať kompresor

Kategórie
 
 
 
 
 

Ako vybrať kompresor

Doba ide nezadržateľne dopredu a ani my sa občas nestíhame čudovať všetkému, čo naši dodávatelia zaraďujú do ponuky. Takmer každé náradie, ktoré bolo v minulosti výhradne manuálne alebo elektrické, dnes nájdeme aj v pneumatickom alebo akumulátorovom vyhotovení. Každé vyhotovenie má svoje špecifické vlastnosti. Pneumatické náradie sa napríklad vyznačuje extrémnou životnosťou, nízkou hmotnosťou, kompaktnými rozmermi a výkonom, ktorý obmedzuje len pripojený kompresor. Ako teda vybrať kompresor, ktorý Vám umožní z pneumatického náradia vyťažiť maximum?

Ako kompresor funguje

Vo všeobecnosti podľa princípu fungovania rozdeľujeme kompresory na skrutkové a piestové.

                V piestovom kompresore je vzduch stláčaný piestom pohybujúcim sa vo válci, podobne ako piest v spaľovacom motore automobilov. Piestom pohybuje kľukový hriadeľ, ktorý je poháňaný elektromotorom. Pri pohybe piestu smerom dole je do válca násávaný vzduch s atmosferickým tlakom a následne je stláčaný pohybom piestu nahor. Cez ventil valca je stlačený vzduch vháňaný do tlakovej nádoby, ktorú označujeme aj vzdušník. Keď tlak vo vzdušníku dosiahne požadovanú úroveň, tlakový spínač vypne kompresor. Vzduch z tlakovej nádoby sa postupne spotrebúva, čím sa znižuje jeho tlak. Keď tlak poklesne na určitú úroveň (väčšinou zníženie tlaku o 2 bary), tlakový spínač opäť zapne kompresor a proces sa opakuje.

                V skrutkových kompresoroch je vratný pohyb piestu vo valci nahradený dvomi skrutkami, ktoré vďaka svojej konštrukcii stláčajú nasávaný vzduch svojim vzájomným pohybom.

Ako vybrať kompresor?

Výkon

Základným technickým údajom je sací výkon kompresoru a maximálny pracovný tlak. Nízka hodnota sacieho výkonu je často ukrývaná za zbytočne veľký objem vzduchovej nádoby. Objem vzdušníka nám určuje, aké množstvo energie dokáže kompresor naakumulovať vo forme stlačeného vzduchu. Sací výkon označuje množstvo vzduchu v litroch, ktoré kompresor nasaje za minútu. Pri jednovalcovom kompresore tento výkon vypočítame podľa vzorca: počet otáčok za minútu x objem valcov. Sací výkon je jediný relevantný údaj. Výstupný výkon je totiž ovplyvnený teplotou, tlakom atmosférického vzduchu a tiež relatívnou vlhkosťou. Pri výbere kompresoru teda sací výkon vynásobíme koeficientom 0,6, čím dosiahneme približnú hodnotu výstupného výkonu. Tento výkon by mal byť rovný alebo vyšší ako spotreba vzduchu požadovaného pneumatického náradia.

Objem tlakovej nádoby

Pri výbere kompresora treba prihliadať aj na jeho plánované použitie. Ak s ním potrebujete nafukovať pneumatiky, lopty a nafukovačky, hľadajte kompresor bez tlakovej nádoby alebo s tou najmenšou (3-8 litrov). Na pripojenie pneumatického náradia s nízkou spotrebou vzduchu, postačí jednovalcový kompresor s objemom tlakovej nádoby 24 – 50 litrov. Ak plánujete kompresor využívať na striekanie, pre náradie s vyššou spotrebou vzduchu alebo na profesionálne využitie napríklad v autoservise, 100-litrový kompresor s 2-valcovým motorom bude vaše minimum.

Olejový alebo bezolejový kompresor?

Olejový kompresor má mazanie valca zabezpečené podobne ako spaľovací motor. Olej je prostredníctvom kľukového hriadeľa rozstrekovaný na steny valca pod piestom a stieraný piestnymi krúžkami. V tomto type kompresora sa do stlačeného vzduchu dostávajú olejové pary, čo pri použití pneumatického náradia nie je na škodu. Práve naopak, pneumatické náradie často vyžaduje primazávanie. Bezolejový kompresor, používaný napríklad v potravinárskom priemysle, nie je vybavený klasickým piestom. Aby sa minimalizovalo nadmerné trenie, je na ojnicu pripevnená tenká doštička odolná voči vyšším teplotám a oderu. Stlačený vzduch produkovaný týmto kompresorom neobsahuje žiadne olejové pary.

Hlučnosť kompresoru

Ak je kompresor intenzívne využívaný, nemal by byť umiestnený v pracovnom priestore. Ak je predsa v tomto priestore umiestnený, mali by ste brať ohľad na jeho hlučnosť. Vo väčšine prípadov platí, že vyššie otáčky znamenajú vyššiu hlučnosť. A vyšší počet valcov znižuje počet potrebných otáčok na dosiahnutie požadovaného výkonu. Nižšiu hlučnosť pri rovnakom výkone majú teda kompresory s väčším počtom valcov.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia