Súťaž o ochranné prostriedky

Kategórie
 
 
 
 
 

Súťaž o ochranné prostriedky

ŠTATÚT SÚŤAŽE

Zapoj sa vyhraj ochranné a dezinfekčné prostriedky

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia